Miljøscreening priser

Eksempel med enfamiliehus

Prisen for den lovpligtige miljøscreening påvirkes af bygningens alder, variationen i byggematerialer og, om der er tale om et sommerhus, et parcelhus, en villa – eller en anden type bygning.

Det koster typisk omkring Kr. 12.000,- inklusive moms, at screene et gennemsnitligt enfamilieshus.

Hos Dansk Miljøkontrol screener vi mange hundrede enfamilieshuse om året og kan med de rigtige informationer, give et prisloft på netop jeres opgave. Hvis slutprisen overstiger det aftalte prisloft, bekostes yderligere analyser af os. Så er I sikre på at leve op til kommunens krav, og undgår samtidig uventede omkostninger.

Prisloft på alle opgaver

Vi tilbyder prisloft på alle miljøscreeninger af enfamilieshuse, hvis vi får de rigtige informationer og den nødvendige dokumentation.

Hvis slutprisen overstiger det aftalte prisloft, bekostes yderligere analyser af os.

Så I er sikre på at leve op til kommunens krav – og er samtidig sikret mod dårlige overraskelser.

Analyser eller prøver?

Det kan være forvirrende at sammenligne priser på miljøscreeninger som privatperson, da det sjældent er en ydelse man har købt tidligere.

Dette gælder særligt når det kommer til de prøver der udtages af byggematerialer, i den bygning der skal rives ned.

Nogle vælger at tilbyde en fast pris på hver enkelt prøve der bliver udtaget, uanset om den analyseres for et eller flere miljøfarlige stoffer.

Vi synes at det er mere fair at tilbyde en fast pris for hver enkelt analyse, fordi det giver den slutpris der reelt afspejler opgavens omfang og fordi, at I som forbrugere på den måde undgår at betale overpris.

Vi garanterer at:

Dansk Miljøkontrol udtager de prøver der er nødvendige for at leve op til myndighedskravet om miljøscreening – hverken færre eller flere

Dansk Miljøkontrol vil til hver en tid redegøre for baggrunden for udtagne prøver

Såfremt noget mod forventning ikke går efter planen og kan tilbageføres til vores arbejde, bekoster vi den tid, de analyser eller den dokumentation, der kan løse problemet.